HANG PÁC PÓ – THÁC BẢN GIỐC

Liên hệ

Thời gian : 2 ngày / 1 đêm

Phương tiện : Ô tô

Khởi hành : Theo yêu cầu

Điểm khởi hành : Hà Nội

Điểm đến : Cao Bằng, Thác Bản Giốc, Động Ngườm Ngao

ĐẶT TOUR
(Giữ chỗ, chưa cần thanh toán)